“กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนกองทุน และงานมหกรรมการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) จ.มหาสารคาม

บริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จำกัด รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ “กิจกรรมทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อสมทบทุนกองทุนเพื่อการป้องกันและกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และงานมหกรรมการตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” เนื่องในวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลาเสา 112 ต้น วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) ต.เกิ้ง อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ซึ่งภายในงานมีบริการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากปัสสาวะด้วยชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดเร็ว แก่ประชาชนจำนวน 1,134 ราย พบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 89 ราย (ร้อยละ 7.85) และบริการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ 750 ราย พบสงสัยมะเร็งท่อน้ำดี 9 ราย (ร้อยละ 1.20) และพบโรคอื่นที่ต้องได้รับการส่งต่อรักษา 33 ราย #Cascap #Wisonic #MDHC #MDhealthcare

Read more >

งานประชุมใหญ่ทางวิชาการ ครั้งที่ 60/2567 ในหัวข้อ “THE NEW ERA OF RADIOLOGY : INNOVATION, INTEGRATION, AND COLLABORATION” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร

Uncategorized

บริษัท MD Healthcare ขอขอบคุณพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาเยี่ยมชมสินค้าต่างๆ ของทางบริษัทฯ ซึ่งได้จัดแสดงในงานประชุมใหญ่ทางวิชาการ ครั้งที่ 60/2567 ในหัวข้อ “THE NEW ERA OF RADIOLOGY : INNOVATION, INTEGRATION, AND COLLABORATION” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับท่านอีกในปีหน้า เรายังคงมุ่งมั่นสรรหานวัตกรรมทางการแพทย์ และสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลสามารถวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด#RCRT #MDHEALTHCARE #MDHC #2024

Read more >

งาน “Thai Stroke Society Annual Meeting” หัวข้อ Current and Future of Stroke Care ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

Uncategorized

บริษัท MD Healthcare ขอขอบพระคุณสมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทยที่ให้เกียรติบริษัทฯ ในการนำเครื่องมือแพทย์มาร่วมสาธิตในงาน “Thai Stroke Society Annual Meeting” หัวข้อ Current and Future of Stroke Care ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมมงกุฎเกล้าเวช ชั้น 4 อาคารมงกุฎเกล้าเวช วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับท่านอีกในปีหน้า เรายังคงมุ่งมั่นสรรหานวัตกรรมทางการแพทย์ และสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลสามารถวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Read more >

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สำนักงานชมรมบำเหน็จข้าราชการ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

Ultrasound

บริษัท MD Healthcare ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลบึงนาราง ที่ให้เกียรติบริษัทฯ ในการนำเครื่องอัลตราซาวด์ ชนิดหิ้วถือ ยี่ห้อ WISONIC รุ่น Clover 60 มาร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ สำนักงานชมรมบำเหน็จข้าราชการ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เพื่อตรวจคัดกรองสุขภาพชมรมข้าราชการบำนาญ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับท่านอีกในปีหน้า เรายังคงมุ่งมั่นสรรหานวัตกรรมทางการแพทย์ และสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลสามารถวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด #MDHealthCare #MDHC #WISONIC

Read more >

งานประชุมวิชาการ Interhospital Vascular Conference สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี

SIEMENS

บริษัท MD Healthcare ขอขอบคุณพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลามาเยี่ยมชมสินค้าต่างๆ ของทางบริษัทฯ ซึ่งได้จัดแสดงในงานประชุมวิชาการ Interhospital Vascular Conference สาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือด ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับท่านอีกในปีหน้า เรายังคงมุ่งมั่นสรรหานวัตกรรมทางการแพทย์ และสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลสามารถวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด #MDHealthCare #MDHC #SIEMENS #VIASONIX

Read more >

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กและผู้ใหญ่ “ECHO สัญจร” โดยโรงพยาบาลฝาง ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ และมูลนิธิรักษ์เด็ก

Echocardiography

บริษัท MD Healthcare ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลฝาง ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ และมูลนิธิรักษ์เด็ก ที่ให้เกียรติบริษัทฯ ในการนำเครื่องมือแพทย์มาร่วมได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กและผู้ใหญ่ “Echo สัญจร” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 การจัดกิจกรรมออกหน่วย ฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหัวใจเด็กและผู้ใหญ่ ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ รับบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยลดระยะเวลารอคอย ผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาได้เร็ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยให้บริการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคหัวใจหรือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ เผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคหัวใจ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 69 ราย พบผู้ป่วยที่ต้องได้รับการส่งต่อเพื่อทำการตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) จำนวน 15 ราย ตรวจสวนหัวใจ (Coronary Artery Angiography) จำนวน 8 ราย เข้ารับการผ่าตัด จำนวน 5 ราย และตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หลอดเลือด (Computed tomographic angiography) จำนวน 2 ราย บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับท่านอีกในปีหน้า เรายังคงมุ่งมั่นสรรหานวัตกรรมทางการแพทย์ และสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยให้โรงพยาบาลสามารถวินิจฉัย […]

Read more >

วันสาธารณสุขแห่งชาติ 🏥

Uncategorized

วันสาธารณสุขแห่งชาติ สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งกรมสาธารณสุข โดยทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร อธิบดีกรมมหาวิทยาลัย เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขคนแรกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 นับเป็นวาระแรกที่มีการใช้คำว่า “สาธารณสุข” จึงทำให้กรมสาธารณสุขอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเรื่อยมาจนถึงปี 2485 ก็ได้มีการสถาปนาขึ้นเป็น “กระทรวงสาธารณสุข”โดยถือเอาวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันสถาปนา “กระทรวงสาธารณสุข” และต่อมาในปี 2509 กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยน “วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข”เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปีแทนนั่นเอง

Read more >

วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day) 💙

Uncategorized

14 พฤศจิกายน 2566 วันเบาหวานโลก (World Diabetes Day)  บริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ ขอส่งความห่วงใย และขอให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง สำหรับใครที่มีความเสี่ยดูแลสุขภาพกันให้ดีด้วยนะคะ สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) เพื่อสร้างความตระหนักและความสำคัญถึงโรคเบาหวาน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากทั่วโลก และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วโลกร่วมกันตรวจสุขภาพโรคเบาหวานประจำปี เพื่อตรวจเช็กร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Viasonix Falcon Pro ติดต่อได้ที่…Tel: (+66) 02-118-2563LINE Official : https://lin.ee/t4659AmWebsite: www.md-health.co.th#WorldDiabetesDay#MDHEALTHCARE #MDHC

Read more >

World Radiography Day 2023 ☢️วันรังสีเทคนิคโลก 2566 ☢️

AGFA

World Radiography Day 2023วันรังสีเทคนิคโลก 2566 รำลึกถึง Wilhelm Conrad Röntgen ค้นพบเอกซเรย์ ในปี ค.ศ. 1895 และนำมาใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ ทำให้วิชาชีพรังสีเทคนิค เกิดขึ้นและมีการเรียนรู้ พัฒนาการอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีทางรังสีวิทยา และที่สำคัญ ความถูกต้องแม่นยำเป็นหัวใจหลักอันหนึ่งของคุณภาพงานของนักรังสีเทคนิค บริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จำกัด ขอร่วมเป็นกำลังใจให้นักรังสีเทคนิค นักรังสีการแพทย์ ทำงานอย่างมีความสุข และเป็นกำลังสำคัญให้คนไทยในการวินิจฉัยและการตรวจรักษาโรค รู้จักเรามากขึ้น หรือดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่…Tel: (+66) 02-118-2563LINE Official : https://lin.ee/t4659AmWebsite: www.md-health.co.th#WorldRadiographyDay#MDHEALTHCARE #MDHC

Read more >

“Hologic : Emerging Asia 2024 Kick-Off Meeting” ณ ไฮแอตรีเจนซี่ดานังรีสอร์ทแอนด์สปา ประเทศเวียดนาม

HOLOGIC

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ ไฮแอตรีเจนซี่ดานังรีสอร์ทแอนด์สปา ประเทศเวียดนาม บริษัท HOLOGIC ได้จัดพิธีมอบรางวัลในงาน “Hologic : Emerging Asia 2024 Kick-Off Meeting” ซึ่งในงานประชุมดังกล่าว บริษัท เอ็มดี เฮลท์แคร์ จำกัด ได้รับมอบรางวัล “Growth Champion by $ Value (BSH)” ซึ่งสะท้อนความสำเร็จทั้งในด้านของยอดขาย และ การเติบโตจากปีที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณลูกค้าโรงพยาบาลต่างๆ ที่มอบความไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง เรายังคงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้าน Breast Health Solution เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขและหญิงไทยให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้น #MDHealthcare #HOLOGIC #MDHC

Read more >